Art Fair
Tokyo Contemporary Art Fair 2008 (TCAF2008)
22 Nov - 24 Nov

Place: Tokyo Bijutsu Club Toubi Art Forum (6-19-15 Shinbashi Minato-Ku Tokyo)
Artists: Yasuhiro SAKURAI, Akira NAGASAWA, Korehiko HINO, Aki FUEDA, Sumi MIYAGI, Hitoshi MOROKUMA, Norifumi YAMAOKA, Kaori WATANABE, Yuko WATANABE

TCAF2008 Official site
TCAF2008

TCAF2008
TCAF2008Korehiko Hino [Party]
Korehiko Hino [Party]
2008 oil on canvas 1303×970mm (F60)
Akira Nagasawa [A Book once Blue]
Akira NAGASAWA [A Book once Blue]
1999 wood, book, iron powder, earth 285×362×55mm
Yasuhiro Sakurai [untitled]
Yasuhiro SAKURAI [untitled]
2008 cypress, cloisonne H560×W370×D220mm
Kaori Watanabe [Chilly? No, not hot.]
Kaori WATANABE [Chilly? No, not hot.]
2008 oil on canvas 1120×1455mm (F80)
Aki Fueda [Kanagawa fox]
Aki FUEDA [Kanagawa fox]
2008 oil on canvas 803×1000mm (F40)
Sumi Miyagi [Her sacrifice]
Sumi MIYAGI [Her sacrifice]
2008 Japanese paper mounted on panel, mineral pigments, ink, silver leaf 910×727mm (F30)
Norifumi Yamaoka [Waiting in vain, Sheep]
Norifumi YAMAOKA [Waiting in vain, Sheep]
2008 wood Waiting in vain Sheep 8, Waiting in vain :Sheep 9 H200×D170×W450mm
Yuko Watanabe [Distant View]Yuko WATANABE [Distant View]
2007 silkscreen, cotton cloth on panel 1150×1607mm