LOOTone -Fumio KASAMA Exhibition-  

LOOTone -Fumio KASAMA Exhibition-
19 Jan - 31 Jan

Shimpei SAKAKURA Memorial Exhibition III -Tree-  

Shimpei SAKAKURA Memorial Exhibition III -Tree-
23 Mar - 4 Apr

CIGE 2009  

Art Fair
CIGE 2009 (China International Gallery Exposition 2009)

Place: China World Trade Center Exhibition Hall (Beijing, China)
Artists: Korehiko Hino, Akira Nagasawa
16 Apr - 19 Apr

ART ASIA Basel 09  

Art Fair
ART ASIA Basel 09

Place: Sportplatz Landhof (Basel, Switzerland)
Artists: Korehiko Hino, Akira Nagasawa
8 Jun - 14 Jun

Kazuaki TAKAHATA Exhibition  

Kazuaki TAKAHATA Exhibition
24 Aug - 5 Sep

Haruka Koizumi Exhibition  

Haruka KOIZUMI Exhibition
14 Sep - 19 Sep

Galleria Grafica Tokio Prints Collection 2009  

Galleria Grafica Collection No.17
11 Oct - 7 Nov

TCAF2009  

Art Fair
Tokyo Contemporary Art Fair 2009 (TCAF2009)

Artists: LOOTone, Kyoko HANSHIMA, Kanna MAGOSAKI, Hitoshi MOROKUMA, Mao NAKADA, Jun YOSHIDA, Kaori WATANABE
21 Nov - 23 Nov

Michiyo MIWA Exhibition  

Michiyo MIWA Exhibition
30 Nov - 19 Dec